Mijn Stam Hollander, Wassenaar        
 
  LAATSTE NIEUWS tak 7A  
 
    Uitgegeven 22-01-2007, Laatst gewijzigd 13-02-2007 Dick Snoek e-mail dick.snoek@hetnet.nl
     
    Bevolkingsregister Loosduinen 1845 - 1849  
    In het boek ""Loosduinen rond 1840"" is een bevolkingsregister opgenomen van 1845-1849. 
    De volgende personen komen hierin voor:  
     
    Adrianus Hollander, geb. 31-03-1798 en Clasina van der Ark, geb. 07-04-1800 woonden  
     in Wijk A  nr. 64 van Loosduinen met  7 kinderen en 2 ""van eene dochter"".    
    57A.382  
 
  Theodorus (Dirk) Hollander, geb. 24-07-1795 en Elisabeth van der Kraan, geb. 17-12-1791,
  gehuwd, woonden in Wijk C  nr. 81 van Loosduinen.  
    57A.176      
           
door P. Brak medewerker
Maria van der Leeuw, geb. 22-08-1802 weduwe en kinderen Catharina Hollander, geb. 11-09-1827,
""Stichting Oud Loosduinen""
en Daniel Hollander, geb. 10-11-1836 beiden ongehuwd, woonden  in Wijk A  nr. 54 van Loosduinen.
938.1 Bibliotheek Loosduinen 57A.164      
 
         
    Jacobus Hollander, geb. 22-02-1818 met 1 kind en Alida van der Meer, geb. 25-11-1825, gehuwd,
    Petronella van der Lans, geb. 30-09-1775, weduwe en Dirk Schilder, ongehuwd woonden in
    Wijk C  nr. 81 van Loosduinen.      
    67A.158      
       
  Helena Hollander, geb. 09-04-1792, weduwe woonde in die tijd  in Wijk C  nr. 79 van Loosduinen.
    57A.162        
             
Gefotografeerd door Anneke Uitgegeven 26-1-2007, Laatst gewijzigd 13-02-2007  
Snoek-van Wilpe Stichting Oud Loosduinen geeft toe dat vele geboorte / doopdatums niet kloppen  
23-jan-07   Theo Olieroock van Stichting Oud Loosduinen laat weten dat na onderzoek is gebleken
    dat vele geboorte / doop datums in het boek Loosduinen rond 1840 niet kloppen.  
    De bovenvermelde datums en wijknummers zijn inmiddels aangepast en toegevoegd.  
     
    Uitgegeven 13 februari 2007, Laatst gewijzigd 13-02-2007    
    Wijkoverzicht A, B en C met straten van Loosduinen in de periode van 1840 - 1909  
  Ontvangen van Stichting Oud Loosduinen: