Header image  

Door: Leo den Hollander
 
 
    HOME

 

 


 


LAATSTE NIEUWS, 26-01-07

Herkomst Annetje Verhoef (echtgenote van Hendrik) gevonden?

door Rob Hollander

 

Verhoeven,  de familie van Annetje

 

De herkomst van Annetje                                                    Rob Hollander, 22 januari 2007

 

De herkomst van Annetje Verhoeven, de vrouw van Hendrik Hollander, is mogelijk gevonden: Annetje is zeer waarschijnlijk gedoopt als Anna Catharina op 13 juli 1708 in Groessen bij Duiven.

De eerste aanwijzing volgt uit de vondst van de doopgetuigen bij de kinderen van een Willemina Verhoeven in het Gemeentearchief in Den Haag. De Verhoevens in dit rijtje bleken dezelfde te zijn (op Marij na) als bij de kinderen van onze Anna. De conclusie was dan ook dat het hier echt om de zuster van Anna moest gaan.

Met betrekking tot deze Willemina vond ik in het GA te Den Haag:

Ondertrouw 24 okt 1728 (ondertrouw-register in periode 1728-95a)
Jacobus Raaps wednr met Wilhemina Verhoeven JD geb: te Roetsen
en bijde won. alhier.

Getrouwd in de RK-kerk aan de Casuaristraat op 7 november 1728
Matr: junxi Jacobum Raab et Guilielmam Verhoeve
TT: Johannes Kerkens et Gertrudis Hopman
door Adolf de Bie.

Jacobus Raab is eerder getrouwd geweest met Ermina Hijdendael:

Ondertrouw 20 april 1721 (ondertrouwregister in periode 1721-86)
Jacobus Raab, JM geb: tot Rees en Hermine Heendaals, JD geb: tot Groese, bijde won. alhier

Getrouwt ten Stadhuijze 11 mei 1721
Jacobus Raab en Hermine Heijendaals
Getuigen Joannes Evers en Arnolda Heijndael

Getrouwd in de RK-kerk aan de Casuaristraat op 11 mei 1721:
Huijus matrimonis junxi Jacobum Raab et Erminam Heijendael
Testes Joannes Evers et Arnolda Heijendael

Kinderen uit het huwelijk van Jacobus Raab en Willemina Verhoeven zijn: Jacomina, Johannes, Theodorus, Henricus, Henricus, Mariam, Henricus en Antonius.

Van de Verhoeven-zijde zijn doopgetuigen: Theodorus (Dirk), Daniel, Jacobus, en Anna. Ook is er een Joanna van Poelgeest getuige.

Dit levert een directe familiekring aan Verhoeven’s:

  • Anna
  • Jacobus
  • Daniel
  • Theodorus (Dirk)
  • Wilhelma, Guilielma (zelf)

De tweede aanwijzing was dat ik in het Gemeentearchief van Den Haag een ondertrouwakte tegenkwam van een Jacobus Verhoeven met Joanna van Poelgeest. Beiden zijn doopgetuigen bij de kinderen van Willemina.

Ondertouw Den Haag, 25 mei 1738 (163v):
Jacobus Verhoeven JM geb: te Duven in ’t Cleefsland, onlangs gewoont hebbende alhier met Joanna van Poelgeest, weduwe van Claas Vogelpoel, beijde wonende te Leijden.
Stadhuijs Bij Att. van Leijden.

In het archief in Leiden gevonden, RK-trouwen 23 mei 1738 (L. 016v):

Jacobus Verhoeve smitsknegt Jongman van Duven In ’t Cleefsland wonende op de Hoven dog hebbende onlangs in S-Hage gewoont, vergesz: met Pieter Bruijns sijn goede bekende wonende op de Garem(ark)t met, Joanna van Poelgeest wede van Claas Vogelpoel wonende op de Hoven vergesz: met Marijtie Timmermans haer schoonmoeder woonende op de Geerg(rach)t en Maria Beukers haer nigt wonende op de Uijtersteg(rach)t.

Om in een stad te mogen komen wonen had je twee personen nodig die borg voor je stonden. In het Poorterboek van Leiden vond Ria:
Jacobus Verhoeve, hoefsmit geboortig van Deuven In ’t Kleefsland 16e op die getuigenisse van Jacob Vogelpoel vinder van de spekslager ende Willem Beuker lakenwever als poorters dezer stede aangenomen op de 22 augustus 1738.

Hieruit volgt dat het inderdaad om de Jacobus Verhoeven gaat, die in Den Haag heeft gewoond. Hij is geboren in Duven in ’t Cleefsland. De conclusie moet zijn, dat de familie Verhoeven uit Duiven-Groessen afkomstig is en naar Den Haag is getrokken.

Met deze gegevens ben ik naar het Regionaal archief in Arnhem gegaan en ben in Duiven naar Verhoeven’s gaan zoeken. Er woonden niet veel Verhoevens in Duiven en Groessen. Het beeld is dat er een Jacobus Verhoeven heeft gewoond met kinderen: Aeltie, Petronella, Daniel, Theodorus en Willem.

Het gezin van Theodorus is het gezin wat we zoeken. Dit is ook in overeenstemming met de vernoemingen van de tweede zoon en eerste dochter van Willemina Verhoeven.

Duiven T-RK

9 mei 1691 huwelijk van Theodori Verhoeven en Jacoba Gijsbers.

Duiven D-RK

2 sep 1691           Bartholomeus          Theodori Verhoeven en Jacoba Gysbers
                                                            Wilhelmo Verhoeven

6 jan 1693            Bertha                       Theodori Verhoeven en Jacoba Gysbers
                                                            Jacobo Verhoeven en Wiera Spans

16 jan 1695          Anna Gertrudis        Theodori Verhoeven en Jacoba Gijsbers
                                                            Nicolas van Anrath en Petronella Verhoeven

Groessen D-RK

8 jan 1697            Joannes Wilhelmus Daniel
                                                            Derrick Verhoeven en Jacomijn Gijsberts
                                                            Geurt Spaens, Jacob Limbers en Maria Gijsbers

18 dec 1698         Maria Willemina        Dirck Verhoeven en Jacomijn Gisbers
                                                            Wijerke Spaens en Willem Verhoeven

14 feb 1701          Phillipus Jacob         Dirck Verhoeven en Jaeksche Wijers
                                                            Jan Kleijman en Aeltie Verhoeven

28 aug 1702          Willemina                 Derrick Verhoeven en Jaenke Gisbertz
                                                            Jan Kleijman en Aeltie Verhoeven

25 jan 1705          Jacobus                    Derrick Verhoeven en Jaekske Gisbertzs
                                                            Willem Verhoeven en Aaltje Gisbers

13 apr 1707          Joanna Maria            Derck Verhoeue en Jacomina Giesberts
                                                            Arnt Spaan en Janna Spaan

13 jul 1708            Anna Catharina        Derrick Verhoven en Jaake Gisberts
                                                            Willem Spaan en Gerbrich Holthuijs
                                                            in plaats van Mefrouw Muntz
                                                            (de heer Muntz was Schepen te Duiven)

25 sep 1709          Joannes Petrus        Derck Verhoeve en Jacomijn Gijsberts
                                                            Jan Kool en Aaltjen Gijsberts

NB. Daniel Verhoeven is in 1712 doopgetuige in Groessen bij een andere familie. Dit is tevens de enige vermelding van een Daniel Verhoeven in Duiven en Groessen. Wel wordt een kind van Dirk en Jacomina naar Daniel (mede)vernoemd.

Er zijn geen inschrijvingen van overlijden van deze kinderen gevonden; deze beginnen in Duiven in 1664 maar in Groessen pas in 1770.

Het gezin, bestaande uit Dirk Verhoeven en Jacomina Gijsberts met kinderen Maria (1698), Willemina (1702), Jacobus (1705) en Anna (1708), vertrekt dus na 1709 naar Den Haag.

Wanneer we met deze nieuwe kennis opnieuw kijken naar de doopgetuigen van Verhoeven-zijde bij de kinderen van onze Hendrik en Annetje, dan kunnen we stellen dat:

Theodorus (Dirk) is de vader van Annetje
Daniel is haar oom
Willemina en Marij zijn haar zusters en
Jacobus is haar broer.

Hoe zit het nu met de vernoemingen van de kinderen van Hendrik en Annetje?

Harman             16 mei 1724     naar ?
Jan                   18 nov 1725    naar ?
Arij                   21 jun 1727     naar ?
Jacoba              7 aug 1730      naar de moeder van Annetje (Jacoba of Jacomina)
Marijtje             20 nov 1731     naar ?
Dirck                   7 jan 1734    naar de vader van Annetje, die in 1732 is overleden
Harmen             11 apr 1736     naar ?

De vader en moeder van Annetje, Theodorus (Dirk) en Jacoba (Jacomina), zijn dus in de vernoemingen terug te vinden. Naar wie zijn de andere kinderen vernoemd? Als we bedenken, dat de ouders van Annetje en zeker niet die van Hendrik zaten te wachten op een venoeming bij het eerste kind Harman, dan zou volgens de standaard vernoemingsregels Jan de vader van Hendrik moeten zijn en Marij zijn moeder. Ary zou vernoemd kunnen zijn naar de vader van de moeder van Hendrik na een eerdere vernoeming van Jan naar de vader van Hendrik. De ouders van Hendrik worden dan: Jan Hollander en Marij (Aries). Waar kwamen zij vandaan?