Header image  

Door: Leo den Hollander
 
 
    HOME
 

Verspreiding van de naam (de) (den) Hollander


De geografische verspreiding van familienamen in Nederland is te vinden in de Nederlandse Familienamenbank van het Meertens Instituut in Amsterdam, dat zich bezighoudt met de bestudering en documentatie van de Nederlandse taal en cultuur.
De databank geeft informatie over ongeveer 314.000 familienamen in Nederland, die in 2007 bij de Gemeentelijke Basisadministratie waren geregistreerd, voor 16 miljoen mensen met de Nederlandse nationaliteit. Van namen met vijf of meer naamdragers wordt een verspreidingskaart gegeven.

Daarnaast is ook het namen bestand van de volkstelling van 1947 opgenomen.
Van ongeveer 100.000 namen wordt aanvullende informatie gegeven zoals naamsverklaring, oude naamsvermeldingen, naamkundige en genealogische literatuurverwijzingen, genealogische links en verbindingen met naamsvarianten en webpagina's over specifieke naamtypen en naamscomponenten.

De onderstaande links laten de versrpeiding van de namen "Hollander", "de Hollander", en "den Hollander" zien over Nederland.
Opvallend is dat de naam "Hollander", zonder voorvoegsel, niet vaak voorkomt, maar deze naam heeft wel de grootste spreiding over heel Nederlandt.
De naam "de Hollander" concentreert zich in en onder Amsterdam en in geringere mate in en rond Rotterdam.
"Den Hollander" is de meest voorkomende variant van de drie Hollander namen, en komt voornamelijk voor in de Westelijke provincies en Utrecht, met grote concentraties in en rond Rotterdam, in en rond Den Haag-Leiden en omringende gemeentes, en in en rond Amsterdam.
Opvallend zijn echter ook de concentraties van "den Hollander"s rond de Biesbosch, in West Brabant, Zeeuws Vlaanderen en in het Oosten van de Veluwe.

Verspreiding van de naam Hollander

Verspreiding van de naam de Hollander

Verspreiding van de naam den Hollander

Bron: Meertens Instituut